Nieuwe sponsor

58 voor de prijs van 50

S-markt Scholte heeft ons toegezegd om voor elke 50 BOKSEN die via hem besteld worden voor 8 BOKSEN gratis de inhoud te schenken. Dit is alleen mogelijk door alles tegeninkoopsprijs te leveren!!

Enorm bedankt, en voor de mensen die ons steunen en zelf geen BOKS kunnen of willen vullen een reden te meer om €25,- per BOKS te doneren!