Bankrekening en ANBI

NL 45 SNSB 091 488 132 9


Geld aan een goed doel aftrekken? Controleer of het om een ANBI gaat: Klik hier