Wie zijn wij

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

De stichting Stadskanaal-Roemenië is op elf december 1996 opgericht door Menso Kruize, Jan Meinders en Jan Boekholt. De aanleiding waren de hulptransporten die ze al langere tijd naar Oost-Europa organiseerden, en in die laatste jaren vooral naar Roemenië. De stichting werd opgericht om transparant te zijn over de besteding van de financiële bijdragen van iedereen die de stichting steunt.

Jan Meinders heeft in 2013 de stichting verlaten.

Jan Boekholt is in juni 2021 onverwachts overleden maar zijn plek in het bestuur van de stichting is overgenomen door zijn dochter Rieanne Kwant.

De stichting heeft ten doel het bieden van hulp aan de Roemenen en Roemeense instellingen of organisaties op sociaaleconomisch, cultureel, medisch en educatief gebied.

Op 11 december 2021, de dag waarop Jan Boekholt 70 jaar zou zijn geworden, bestaat de stichting 25 jaar! Deze dag zullen wij stilstaan bij het gemis van Jan maar ook bij het 25 jarig bestaan van de stichting waarvoor hij zich al die jaren met hart en ziel heeft ingezet. Vrijwel jaarlijks hebben Jan en Menso (vaak vergezeld door hun vrouwen en/of vrienden) een of meerdere keren Medias bezocht om goederen en de laatste jaren vooral geld heen te brengen.

Standaard adressen waar hulp werden geboden waren de Reformierte Kirche en het ziekenhuis van Medias.

Ook werd vaak een bezoek gebracht aan Henk Zijl van de Stichting LaLeaua.

In de loop van de jaren zijn erg goede vriendschapsbanden ontstaan met vooral Ds. Zoltan van de Reformierte Kirche in Medias.

Dat de kerkklokken in Medias vlak na het overlijden van Jan werden geluid zegt voldoende.

Tijdens de uitvaartdienst werd een videoboodschap getoond waarin de Ds. zijn dankbaarheid uitte voor alle belangeloze hulp die Jan Boekholt en de stichting hadden geboden en nog steeds bieden.