Acties

Uiteraard mag u ook zonder tegenprestatie een gift overmaken!

Ons rekeningnummer is: NL 45 SNSB 0914 8813 29 onder vermelding van “Gift” ten name van de Stichting Stadskanaal-Roemenië.

Jaarlijks hebben we de volgende acties waarbij u onze Stichting kunt steunen.

Verkoop rollade en metworsten

Verkoop van rollade en eieren

Verkoop van spekkedikken