Eindsprint

Op 24 september, ruim een week geleden, vroegen we u ons te helpen met een eindsprint.

De teller voor de auto van de gemeente van Ds, Zoltan Szekely stond nog net niet op € 6.000.

We hoopten met onze laatste oproep de € 7.500 te halen

Tot en met 1 oktober zijn er nog steeds geweldige bedragen binnengekomen.

Het bedrag is dan ook in deze laatse week opgelopen naar bijna € 8.500

Bedankt voor deze laatst week waarin u nog bijna € 2.500 doneerde.

Als stichting ronden we het bedrag af op € 8.500. Zodra de andere auto is aangeschaft zullen we zorgen dat de foto’s worden gepubliceerd . NOGMAALS: ENORM BEDANKT!!

Ds. Zsekely schreef in een brief aan de Stichting de volgende dankwoorden:

  1. Het is met genoegen en eer dat we het nieuws van het ophalen van de nieuwe auto en de buitengewone donatie ontvangen. Wij zijn u, beste vrienden en broeders in Christus, zeer dankbaar dat wij ons hier in de Oost-Europese regio’s heeft geholpen, waar het leven niet gemakkelijk is en waar het maandsalaris in de kerk alleen kan worden geïnd als de gelovigen eerst hun kerkelijke steunbijdrage hebben betaald. Helaas is dit problematisch geworden omdat het leven steeds duurder wordt en de kerk wordt gezien als een last die gedragen moet worden…

Zodra het geld binnen is, gaan we met de kerkconservator op zoek naar de nieuwe auto in de markt. De reden ligt bij hem, want zijn zoon is automonteur en hij weet het een en ander van auto’s, hij weet welke in welke technische staat ze verkeren.

Beste Nederlandse vrienden en broeders in Christus: Bedankt voor jullie gulle steun!!

 Moge de Heer u zegenen in uw gezins- en kerkelijk leven, in uw lichaam en in uw ziel, want de Heer is nabij!

 Wij wensen u een gezegend weekend en gezegende diensten!

Namens de raad en de Diakonier en mijn familie:

Zoltan Szekely,